DACHY ZIELONE


Prezentujemy klika najpopularniejszych technologii. Układy zielonych dachów z zastosowaniem różnych produktów przedstawią Państwu nasi przedstawiciele równocześnie udzielając odpowiedzi na pytania w sprawach technicznych. Powodzenie realizacji zielonego dachu zależy od doboru materiałów i jakość wykonania hydroizolacji. Dopiero po próbie szczelności możemy przystąpić do układania warstw systemu zielony dach. Dobór odpowiednich wpustów dachowych odprowadzających wodę z dachu musi gwarantować niezawodny jej odbiór w różnych warunkach atmosferycznych.

ZIELONY DACH

TRADYCYJNY
- Termoizolacja
- Hydroizolacja
- Warstwa ochronna
- Warstwa drenażowa
- Warstwa filtrująca
- Warstwa wegetacyjna
- Roślinność
ODWRÓCONY
- Hydroizolacja
- Termoizolacja
- Warstwa dyfuzyjna
- Warstwa drenażowa
- Warstwa filtrująca
- Warstwa wegetacyjna
- Roślinność

Dach tradycyjny ekstensywny na konstrukcji płyty betonowej z termoizolacją pokryty membraną EPDM lub membraną PVC, TPO lub papą termozgrzewalną

Warstwa żyznego podłoża w ogrodzie ekstensywnym jest niewielka, tak więc ciężar ogrodów ekstensywnych jest dużo niższy, pielęgnacja łatwiejsza. Ze względu na liczne zalety ogród ekstensywny jest najczęściej spotykanym zielonym dachem. W stropodachach pełnych wykonywanych na stropach betonowych podłoże betonowe wymaga odpowiedniego przygotowania. Stropodachy o spadku połaci dachowych mniejszym niż 1% należy traktować jako "konstrukcje specjalne" i stosować na nich skuteczniejsze warstwy pokryciowe. Obecnie najczęściej stosowanym materiałem wierzchnim są papy termozgrzewalne lub membrany EPDM. Warstwę hydroizolacyjną dachu może stanowić folia dachowa PVC, TPO, FPO EPDM, papa termozgrzewalna stosowana jest w dwóch warstwach.

Dach odwrócony ekstensywny na konstrukcji płyty betonowej z termoizolacją pokryty membraną EPDM lub membraną PVC, TPO lub papą termozgrzewalną

Warstwa żyznego podłoża w ogrodzie ekstensywnym jest niewielka. Ze względu na liczne zalety ogród ekstensywny jest najczęściej spotykanym zielonym dachem. W systemach dachów odwróconych podłożem dla folii EPDM jest zwykle beton, który wymaga warstwy przekładkowej, zgodnie z wcześniejszym opisem, a bezpośrednio na folii układana jest termoizolacja z wodoodpornego polistyrenu. Systemy te można wykonywać na każdego rodzaju konstrukcji dachowej, mogącej przenieść ciężar balastu. Papa termozgrzewalna stosowana jest w dwóch warstwach.

Dach tradycyjny intensywny na konstrukcji płyty betonowej z termoizolacją pokryty membraną EPDM, membraną PVC, TPO lub papą termozgrzewalną

Ogrody intensywne zbliżone są do tradycyjnych ogrodów tak więc ich ciężar może być bardzo duży, a pielęgnacja bardziej absorbująca. Pod warstwą drenażu znajdują się kolejno- warstwy ochronne, zabezpieczające przed przerastaniem korzeni, warstwa termoizolacyjna oraz hydroizolacja, mająca na celu niedopuszczenie do przesiąknięcia wody. Folia wykorzystana do hydroizolacji musi być wodoodporna oraz mało podatna na uszkodzenia. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie bardzo wytrzymałej membrany EPDM.

Dach odwrócony intensywny na konstrukcji płyty betonowej z termoizolacją pokryty membraną EPDM, membraną PVC, TPO lub 2x papą termozgrzewalną

Dach odwrócony to możliwość użytkowego obciążenia dachu, ponieważ hydroizolacja wykonana na sztywnym podłożu jest dodatkowo zabezpieczona od góry warstwą termoizolacji, a co za tym idzie ? możliwość wykonania parkingów i dachów zielonych intensywnych. Zaletą jest łatwość wykonania dachu dzięki sztywnemu podłożu, bardzo duża odporność na czynniki atmosferyczne, ponieważ hydroizolacja dachu jest zawsze przykryta termoizolacją oraz warstwami balastowymi.