INŻYNIERIA BUDOWLANA


Oferujemy również nadzór, kontrole, ekspertyzy budowlane. Prowadzimy pełen zakres nadzoru w trakcie inwestycji, kontrole zgodności realizacji budowy oraz materiałów, dokonujemy ocen stanu technicznego budynków. Opracowujemy ekspertyzy budowlane powykonawcze, sądowe i przesądowe, opinie techniczne oceny jakości wykonywanych robót oraz oceny technicznej obiektów budowlanych. Apartamentów, biur, mieszkań, domów oraz obiektów zabytkowych.